• dot-com342 บาท
  • dot-net400 บาท
  • dot-org342 บาท
  • dot-co.th856 บาท

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Digital Transformation (2)

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Digital Transformation (2)

ความเดิมตอนที่แล้ว เป็นเรื่องของการทำ Digital Transformation ที่มีทั้งมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญคนสำคัญ รวมถึงตัวเลขผลวิจัยต่าง ๆ เป็นเทรนด์ไว้ให้ท่านผู้อ่านได้พิจารณากันแล้ว มาในตอนสอง เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ว่า เราจะเริ่มทำ Digital Transformation กันอย่างไรได้บ้าง

โดยเราขอเริ่มจากรูปร่างหน้าตาขององค์กรหลังจากทำ Digital Transformation แล้วว่าอาจเปลี่ยนไปโดยมีลักษณะพิเศษ 4 ประการดังต่อไปนี้

1.การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย “Live Data”

แน่นอนว่าทุก ๆ องค์กรเห็นความสำคัญของข้อมูล แต่ในยุคนี้ใครที่มีข้อมูลที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ย่อมได้เปรียบกว่าในการตัดสินใจ ซึ่งการทำ Digital Transformation นั้นองค์กรควรคาดหวังว่าจะได้ข้อมูลในระดับ Live Data มาครอบครอง

2.เป็นองค์กรที่ทำงานแบบ On-Demand ได้

การทำงานแบบ On-Demand คืองานแบบ Anywhere Anytime ของจริง ซึ่งเครื่องมือที่จะเข้ามาทำให้เกิดขึ้น ได้ก็มีพร้อมแล้ว นั่นคือ Mobile Technology และคลาวด์ แต่ผู้ปฏิบัติงานอาจต้องแลกด้วยการไม่สามารถ ปิดโทรศัพท์หลังเลิกงาน 5 โมงเย็นได้ตลอดไป

3.เป็นองค์กรที่คิดแบบดิจิตอล

ในจุดนี้องค์กรอาจต้องเลิกมองรายงานกระดาษ เลิกการตอกบัตร  หรือการประชุมที่เสมือนเป็นพิธีกรรม บางอย่างให้พนักงานต้องมานั่งรวมกันในห้องประชุม  แต่หันมามองเทคโนโลยีดิจิตอลรอบตัวแทนว่า จะจับเทคโนโลยีใดมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานได้บ้าง ที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

4.เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

นั่นคือมีการลงทุนด้านระบบรักษาความปลอดภัย และมีการกำหนดนโยบายด้านการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานที่ชัดเจน

ส่วนรูปแบบการดำเนินการนั้น แน่นอนว่าก่อนอื่นต้องคิดถึงเป้าหมายขององค์กรก่อน ว่า ทำไมถึงจะเริ่มทำ Digital Transformation ซึ่งเป้าหมายหลัก ๆ ขององค์กรนั้นอาจมีได้มากมาย ยกตัวอย่างเช่น

– เพื่อเพิ่มรายได้ และความสามารถในการแข่งขันให้องค์กร

– เพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการลูกค้า ทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์เชิงบวกและรู้สึกพึงพอใจกับบริการของบริษัท

– เพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ

– เพื่อเพิ่มช่องทางการขายในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น อีคอมเมิร์ซ โซเชียลมีเดีย

– เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน

– เพื่อลดค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ

หากองค์กรยังไม่มีแนวคิดเรื่องการทำ Digital Transformation เลยก็อาจพิจารณาจากตัวเลือกข้างต้นก็ได้ ซึ่งในขั้นตอนของการลงมือเปลี่ยนแปลง ผู้เขียนเชื่อว่า หากองค์กรมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ย่อมสามารถก้าวผ่านการทำ Digital Transformation ได้อย่างแน่นอน แต่เพื่อความไม่ประมาท เรามี 8 ความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นระหว่างการทำ Digital Transformation มาฝากกันด้วย เพื่อที่หลาย ๆ คนจะได้ไม่ตกหลุมพรางเหล่านี้ นั่นคือ

1.ไม่สามารถร่วมมือกับคู่แข่งได้

บางครั้ง คู่แข่งของเรามีเทคโนโลยีที่เราต้องการ ซึ่งถ้าเราไม่รีบเร่ง หรือเรามีเงินมากพอ ก็จ้างคนเก่ง ๆ มาพัฒนาเองต่อไป (แต่อาจไม่ทันต่อความต้องการในการแข่งขันและถูก Disrupt ไปก่อน)

2.ไม่เข้าใจความต้องการของลูกค้า

หลายบริษัทบอกว่าตนเองทำ Digital Transformation แต่ถึงทำมาแล้วก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ก็ไม่ถือว่าประสบความสำเร็จ

3.พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี

การทำ Digital Transformation มักเกิดขึ้นจากการนำของผู้บริหาร แต่ในการทำงานจริง ผู้บริหารมักอยู่ข้างนอกออฟฟิศมากกว่า ดังนั้นเมื่อเกิดสถานการณ์ใด ๆ ที่ต้องตัดสินใจอย่างฉับพลัน การไม่มีพนักงานที่เข้าใจเรื่องของเทคโนโลยีอาจทำให้สถานการณ์แย่ลงได้

4.โดนพนักงานต่อต้าน

เพราะบางทีนั้นความเปลี่ยนแปลงได้ไปกระทบกับ comfort zone ของพนักงานเข้าอย่างจัง หรือมีผลทำให้โบนัส ลักษณะงานที่พวกเขาทำนั้นเปลี่ยนแปลงไป จึงไม่ให้ความร่วมมือที่จะเปลี่ยนแปลง

5.โดนวัฒนธรรมองค์กรเล่นงาน

องค์กรขนาดใหญ่เปลี่ยนแปลงยากเพราะมีหลายคนที่ยึดกับวัฒนธรรมองค์กรที่ทำได้ผลเมื่อร้อยปีก่อน  แต่ไม่ใช่สำหรับการแข่งขันในโลกปัจจุบัน

6.เจอ Digital Iceberg

ความหมายคือเปลี่ยนจริง แต่เปลี่ยนแค่บางส่วน เช่นบางองค์กรอาจเปลี่ยนแค่ส่วนที่ต้องติดต่อกับลูกค้า และยังมีอีกหลายส่วนที่ไม่ได้เปลี่ยน ซึ่งส่วนที่ไม่ได้เปลี่ยนนี้จะสร้างปัญหาให้กับส่วนที่เปลี่ยนแล้วอย่างแน่นอนในอนาคต

7.ขาดความชัดเจน

ว่าจะเปลี่ยนไปจนถึงระดับใด เพราะบางทีการที่องค์กรไม่ได้กำหนดเอาไว้ให้ชัดเจนนั้น ก็อาจนำไปสู่การปรับในหลาย ๆ ด้านจนเกินความจำเป็น แถมยังกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับด้วย

8.ปัญหาด้านซีเคียวริตี้

ถ้าข้อมูลทุกอย่างอยู่บนกระดาษก็ Hack ไม่ได้ คำกล่าวนี้เป็นความจริงอย่างแน่นอน ซึ่งการทำ Digital Transformation ทำให้ข้อมูลทุกอย่างนั้น Hack ได้ และทำให้เครื่องมือรักษาความปลอดภัยของข้อมูลกลายเป็นรายจ่ายที่บริษัทต้องเสียเพื่อแลกมากับความอยู่รอดในการแข่งขัน

แน่นอนว่าในการเปลี่ยนแปลงย่อมมีทั้งโอกาสและรายจ่าย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแต่พอดี และทำเท่าที่เหมาะสมต่อสภาพธุรกิจก็เป็นทางสายกลางที่ธุรกิจควรเลือกพิจารณา

REFERENCE

http://www.campaignasia.com/article/digital-transformation-7-in-10-apac-companies-havent-really-started/435792

https://www.i-scoop.eu/digital-transformation/

http://economictimes.indiatimes.com/news/industry/tech/ites/digital-transformation-pushing-companies-to-reinvent-it-roles-survey/articleshow/58535238.cms

http://www.zdnet.com/article/eight-obstacles-to-overcome-in-your-digital-transformation-journey/

http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/digital-transformation-the-three-steps-to-success


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *